SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Dôležité! Výzva predsedu SBiZ – pozvánka na konferenciu

2 min read

Priatelia,
Prosím a vyzývam všetkých, ku ktorým sa dostali tabuľky, ktoré som rozposlal a ktoré je potrebné vyplniť s aktuálnymi údajmi o členoch klubov, aby tak urobili najneskôr do piatku 23.3., budem potrebovať pár dní na to, aby som to zosumarizoval a pripravil na zverejnenie.
Z dotácie na rok 2018 Výkonný výbor navrhol čerpanie podľa Zmluvy o dotácii nasledovne:
6.000 E – výdaj na šport mládeže do 23 rokov
14.400 E – výdaj na športovú reprezentáciu
7.000 E – rozvoj športových talentov
4.500 E – výdaj na prevádzku a údržbu
Celý návrh rozpočtu odsúhlasí Konferencia SBIZ.
Z rozdelenia je zrejmé, že peniaze musíme rozdeliť medzi hráčov, členov klubov, ktorí včas pošlú všetky údaje a ktorí splnia podmienky – budú mať zaplatené členské v SBIZ, odohrajú aspoň 3 turnaje. Preplácať sa budú môcť len náklady na štartovné, ubytovanie, cestovné, len hráčov. Podrobnejšie sa to dá zistiť z Prílohy ku zmluve o dotácii, ktorá je zverejnená na našich stránkach.
Zároveň všetkých pozývam na Konferenciu Slovenského biliardového zväzu, ktorá sa uskutoční dňa 21.4. od 13h v Trenčíne, v klube KEIGHT, v súlade so stanovami, každý registrovaný klub môže poslať jedného zástupcu, ktorého musí odsúhlasiť konferencia klubu.
Zároveň prosím všetkých tých, ktorí ešte neuhradili členské, aby tak urobili do 23.3., a do odkazu prosím napíšte mená hráčov resp. klubu kto uhrádza ! aby sa dala platba identifikovať.
Program Konferencie zverejníme po prerokovaní na Výkonnom výbore.
Ďakujem Vám za ochotu
Samuel Koniar

About Author