Vyúčtovanie dotácie, účtovníctvo, zmluvy

Výpis účtu január – apríl 2023

Výpis účtu rok 2022

Zmluva z MŠVVŠ pre rok 2023

Dodatok k zmluve MŠVVS SR 2022

Zmluva MŠVVS SR 2022

Výpis účtu január 2022

Výpis účtu február 2022

Výpis účtu marec 2022

Výpis účtu apríl 2022

Výpis účtu máj 2022

Výpis účtu jún 2022

Výpis účtu júl 2022

Výpis účtu august 2022

Výpis účtu september 2022

Výpis účtu október 2022

Výpis účtu komplet 2021

Výpis účtu do 30.09.2021

Výpis účtu do 31.08.2021

Výpis účtu do 31.07.2021

Výpis účtu do 30.06.2021

Výpis účtu do 30.04.2021

Výpis účtu do 28.2.2021

Výpis účtu do 30.11.2020

Výpis účtu do 30.6.2020

Výpis účtu do 30.4.2020

Výpis účtu do 25.2.2020

Čerpanie a vyúčtovanie 2019

Zmluva MŠVVS SR 2019

Výpis účtu 1.1. – 31.1.2019

Výpis účtu 1.2. – 28.2.2019

Výpis účtu 1.3. – 31.3.2019

Výpis účtu 1.4. – 30.4.2019

Výpis účtu 1.5. – 25.5.2019

Výpis účtu do 31.8.2019

Výpis účtu do 25.10.2019

Výpis účtu do 25.11.2019

Výpis účtu do 25.12.2019
Priebežné čerpanie dotácie, vyúčtovanie – rok 2017
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Január 2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 18.3.2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 21.4.2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 20.5.2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 25.6.2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 25.8.2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 25.10.2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 26.11.2018
Priebežné čerpanie dotácie,vyúčtovanie – Do 31.12.2018

Zmluva MŠVVS SR 2019

Zmluva MŠVVS SR 2018

Priebežné čerpanie, vyúčtovanie dotácie SBiZ rok 2017
SBIZ účtovná uzávierka 2016
Vyročná správa SBIZ 2017

Prehľad úhrad členského na rok 2018