SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Turnaj