Loading…

Organizačná štruktúra SBiZ

Slovenský biliardový zväz, Junácka 6 832 80 Bratislava 3, IČO: 317 53 825

Výkonný výbor SBiZ

Predseda : Ing. Koniar Samuel, koniar@sbiz.sk, 0907 194 669

Podpredseda pre riadenie súťaží : Tomša Martin, tomsamartin1@gmail.com, 0940 768 670

Člen výboru pre snooker : Horáček Adam, adam.horacek@gmail.com, 0905 740 955

Člen výboru pre mládež : Štofko Vojtech, vojto82@gmail.com, 0911 241 177

Člen výboru pre reprezentáciu : Polách Jaroslav, polach.realityalpia@gmail.com, 0905 795 565

 

Kontrolná komisia SBiZ

Predseda : Kundrák Ján, kundrak00@gmail.com, 0911 609 790

Člen : Malaník František, framal6@gmail.com, 0907 231 694

Člen : Krovina Tomáš, dopyt.ww@gmail.com, 0903 545 658