Loading…

Organizačná štruktúra SBiZ

Slovenský biliardový zväz, Junácka 6 832 80 Bratislava 3, IČO: 317 53 825

občianske združenie, národný športový zväz

druh športu: športový biliard

Číslo účtu: 2621705782 / 1100 -IBAN: SK46 1100 0000 0026 2170 5782
SWIFT(BIC) kód:TATRSKBX

Výkonný výbor SBiZ

Predseda : Ing. Koniar Samuel, koniar@sbiz.sk, 0907 194 669

Podpredseda pre riadenie súťaží : Tomša Martin, tomsamartin1@gmail.com, 0940 768 670

Podpredseda pre metodiku, šport a mládež : Čupalka Vladimír, cupalka.vlado@gmail.com, 0905 835 123

Člen výboru pre snooker : Horáček Adam, adam.horacek@gmail.com, 0905 740 955

Člen výboru pre reprezentáciu : Polách Jaroslav, polach.realityalpia@gmail.com, 0905 795 565

Člen výboru, zástupca športovcov: Kubán Michal, michal.kuban.bktn@gmail.com, 0918 538 654

 

Kontrolná komisia SBiZ

Predseda : Kundrák Ján, kundrak00@gmail.com, 0911 609 790

Člen : Malaník František, framal6@gmail.com, 0907 231 694

Člen : Krovina Tomáš, dopyt.ww@gmail.com, 0903 545 658