SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Organizačná štruktúra SBiZ

Slovenský biliardový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava 3, IČO: 317 53 825

občianske združenie, národný športový zväz
SBIZ – stanovy
Najvyšší orgán SBIZ

druh športu: športový biliard

Číslo účtu: 2621705782 / 1100 -IBAN: SK46 1100 0000 0026 2170 5782
SWIFT(BIC) kód: TATRSKBX


Výkonný výbor SBiZ (volebné obdobie 2024 – 2028)

Predseda:

Ing. Samuel Koniar, Bratislava, koniar@sbiz.sk, +421 907 194 669

Podpredseda:

Lukáš Kováč, Bratislava, lukas.kovac@sbiz.sk , +421 910 161 266

Podpredseda pre riadenie súťaží:

Daniel Lang, Ružomberok, daniel.lang@sbiz.sk, +421 949 876 223

Člen výboru, zástupca športovcov:

Zsolt Domján, Komárno, zsolt.domjan@sbiz.sk , +421 905 143 234

Podpredseda pre metodiku, šport a mládež:

Peter Krupčík, Senica, krupcikpeter@centrum.sk , +421 905 457 111

Člen výboru pre snooker:

Adrián Oriňák, Prešov, adrian.orinak@sbiz.sk , +421 915 949 183

Člen výboru pre reprezentáciu:

Peter Mikuška, Nové Mesto nad Váhom, peter.mikuska@sbiz.sk , +421 903 244 478


Kontrolná komisia SBiZ (volebné obdobie 2022-2026)

Predseda:

Krovina Tomáš, Trenčín, bcdynamic.krovina@gmail.com, +421 903 545 658

Člen:

Malaník František, Bardejov, framal6@gmail.com, +421 907 231 694

Člen:

Konárik Marcel, Bratislava, marcelkonarik22@gmail.com, +421 910 931 878


Splnomocnenec EPBF pre Anti – Doping na Slovensku (od 2020)

Samuel Guliš