23. februára 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Organizačná štruktúra SBiZ

Slovenský biliardový zväz, Junácka 6 832 80 Bratislava 3, IČO: 317 53 825

občianske združenie, národný športový zväz
SBIZ – stanovy
Najvyšší orgán SBIZ

druh športu: športový biliard

Číslo účtu: 2621705782 / 1100 -IBAN: SK46 1100 0000 0026 2170 5782
SWIFT(BIC) kód:TATRSKBX

Výkonný výbor SBiZ (volebné obdobie 2020 – 2024)

Predseda : Ing. Koniar Samuel, Bratislava, koniar@sbiz.sk, 0907 194 669

Podpredseda pre riadenie súťaží : Samuel Guliš, Trenčín, 0910 973 931, gulissamo@gmail.com

Podpredseda pre metodiku, šport a mládež : Mikuška Peter, Nové Mesto nad Váhom,  peter.mikuska888@gmail.com, 0903 244 478

Člen výboru pre snooker : Oriňák Adrián, Prešov, adrian.orinak@gmail.com, 0915 949 183

Člen výboru pre reprezentáciu : Polách Jaroslav, Komárno,  polach.realityalpia@gmail.com, 0905 795 565

Člen výboru, zástupca športovcov: Kováč Ľubomír, Žiar nad Hronom, lubomirkovac1@gmail.com, 0907 155 749

Kontrolná komisia SBiZ (volebné obdobie 2022-2026)

Predseda : Krovina Tomáš, Trenčín, bcdynamic.krovina@gmail.com, 0903545 658

Člen : Malaník František, Bardejov, framal6@gmail.com, 0907 231 694

Člen : Konárik Marcel, Bratislava, marcelkonarik22@gmail.com, 0910 931 878

Splnomocnenec EPBF pre Anti – Doping na Slovensku (od 2020)

Samuel Guliš