SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Konferencia SBiZ – 21.4. K8 Trenčín od 13,00 – program

1 min read

Konferencia Slovenského biliardového zväzu, o.z.,
ktorá sa uskutoční v klube KEIGHT Trenčín, dňa 21.4.2018, v sobotu od 13h

Program:
1. Zahájenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Schválenie programu konferencie
4. Voľba člena výkonného výboru po odstúpení V.Štofka
5. Schválenie nominácie hráčov na ME 2018
6. Správa o činnosti za rok 2017
7. Správa o hospodárení za rok 2017
8. Správa kontrolnej komisie
9. Návrh rozpočtu na rok 2018
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver

2.4.2018
Za výkonný výbor:
Samuel Koniar
Predseda o.z.

About Author