24. mája 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

POZVÁNKA NA VÝKONNÝ VÝBOR – 20.4. GALAXIA BRATISLAVA

1 min read

Miesto: GALAXIA Bratislava, 11,00h

Pozvaní členovia VV:

Samuel Koniar, Jaroslav Polách, Adrián Oriňák, Ľubo Kováč, Martin Tomša, členovia kontrolnej komisie – Tomáš Krovina, František Malánik, Marcel Konárik

Program :

1.Príprava konferencie 2024 a návrh kandidátov za členov VV – návrh za výkonný výbor a návrhy za členov komisií

2.Prerokovanie správy o činnosti SBIZ a správy o hospodárení SBIZ

3.Rozpočet na rok 2024 – prerokovanie návrhu a informácia o stave čerpania dotácie

4.Odsúhlasenie nominácií na ME juniorov (po poslednom Junior Cupe a EEBC junior champ 11.5.) a na ME mužov, žien, vozíčkárov

5.Príprava turnaja EEBC JUNIOR v Senici – odsúhlasenie propozícií a  dotácie na turnaj

Za VV: Samuel Koniar, 2.4.2024

About Author