SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

ZÁVER SEZÓNY 2023, PÍŠE PREDSEDA SAMUEL KONIAR

2 min read

Priatelia biliardisti, členovia biliardového zväzu, fanúšikovia biliardu,…

Rád by som sa Vám prihovoril, lebo mám obavu, že predvianočný príhovor nestihnem ako vždy, a s novoročným väčšinou meškám. O pár dní ukončíme spoločne sezónu 2023, ktorú zrekapitulujeme až po jej ukončení, a práve začiatok novej sezóny vždy vyvolá samozrejmú potrebu, hlavne u hráčov, nastaviť turnaje a organizáciu súťaží tak, aby vyhovovali čo najväčšiemu počtu členov – hráčov, ale aby aj vhodne reagovali na zmeny v štruktúre hráčov alebo medzinárodné podmienky alebo aj naše/Vaše domáce skúsenosti. Už dlhšiu dobu registrujem diskusie o tom, čo by sme mali do budúcej – novej –  sezóny zmeniť, zlepšiť, upraviť hlavne v systéme a organizácii súťaží.

Preto by som rád navrhol, urobme počas MSR v hre č.9 s Ružomberku „okrúhly“ stôl, aby sme mohli prediskutovať, vypočuť a skúsiť spoločne nájsť optimálne pravidlá súťaží na budúci športový rok 2024. Nájdeme možnosť a dáme priestor na vyjadrenie aj vedúcim klubov, ktorí na MSR nebudú mať svojho zástupcu. Názory vyhodnotíme na najbližšom výkonnom výbore čo najskôr.

Pre krátkosť času do začiatku budúcej sezóny, sa nám možno nepodarí urobiť všetky zmeny, ale pokúsime sa upraviť aspoň to, čo sa bude dať. V prípade väčších zmien v systéme súťaží bude potrebný súhlas najvyššieho orgánu SBIZ a to je Konferencia SBIZ. Podľa článku 6, bod 13 dokonca schvaľuje súťaže 2/3 väčšinou prítomných členov len konferencia.

Máme vo zvyku vždy počas Vianoc urobiť pracovné stretnutie výkonného výboru, kde vyhodnocujeme minulý ročník, ale hlavne pripravujeme ten budúci. Budem rád, ak by sa nám spoločnou komunikáciou podarilo pripraviť taký model súťaží, aby ste s tým boli takmer všetci stotožnení, a aby sme sa spolu tešili na každý zápas, každú hru  v novom roku.

Záverom Vás srdečne pozývam, príďte povzbudiť hráčov na MSR9 do Ružomberka, alebo si príďte užiť koncoročný Galavečer, pri príležitosti 30 rokov od založenia biliardového zväzu, ktorý pripravuje Martin s POINT klubom v Trenčíne pred Vianocami.

Prajem Vám úspešný záver roka a šťastlivé a veselé Vianočné sviatky.

Samuel Koniar – predseda SBIZ

About Author