Uzávierka jarnej časti ligového ročníka 2019 sa končí dňom 30.6.2019. Do tohto termínu treba odohrať rozpis kôl v jarnej časti.

1.liga – do 5.kola vrátane

REBILD – do 6.kola vrátane

Po tomto termíne bude jarná časť uzatvorená v zmysle súťažného poriadku.

V Trenčíne 8.6.2019, podpredseda pre riadenie športových súťaží Martin Tomša.