SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Dôležité: Aktuálne zo športu, píše predseda Samuel Koniar

3 min read

Link na aktuálnu výzvu športovcov:

https://www.olympic.sk/clanok/dolezita-aktualna-vyzva-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-sportu-sr-smerom-k-sportovym

a nová informácia ohľadne otvárania vnútorných športovísk:

https://www.olympic.sk/clanok/dalsie-uvolnovanie-opatreni-otvoria-sa-vnutorne-sportoviska-bazeny-pre-verejnost

Priatelia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo výzvu pre všetky športové organizácie, zväzy a športovcov, kde žiada, aby sme sa všetci správali zodpovedne pri využívaní verejných prostriedkov. Mnohé športy – medzi nimi aj náš biliard-snooker-karambol, sú v podstatnej miere závislé od dotácií zo štátu, hlavne čo sa týka reprezentácie a účastí na medzinárodných súťažiach.

Podľa posledných informácií z EPBF sa doteraz zrušené turnaje zatiaľ len presunuli v kalendári na druhý polrok, podobne sa budeme snažiť a nájsť priestor aj pre presun zrušených domácich turnajov, prípadne dohrať čo najviac z prerušenej sezóny.

Uisťujem Vás, že som neustále v kontakte s členmi výkonného výboru SOŠV, ktorí sa snažia čo najviac komunikovať priamo s členmi vlády, aby sa riešila aj situácia športových klubov, ktoré sa opatreniami v dôvodu vírusu dostali do situácie, ktorú nedokážu bez pomoci trebárs aj národného zväzu riešiť.

Už som vypĺňal jeden dlhý dotazník pre hlavnú kontrolórku športu, s informáciami o počtoch členov, klubov,…zrušených akciách a pod….a mám z toho rozpačitý dojem, a musíme sa pripraviť na to, že nebudeme mať celú výšku dotácie na tento rok.

Preto by som rád pozval všetkých zástupcov klubov (predseda klubu resp. 1 člen, ktorého si vyberú členovia klubu) na spoločné stretnutie, kde by sme prediskutovali ďalší postup po uvoľnení opatrení a skúsili spoločne nájsť recept, ako a hlavne na čo (na aký účel) využiť finančné prostriedky, ktoré máme na tento rok k dispozícii. Zároveň by sme sa dohodli ako dokončíme rozbehnuté súťaže.

Termín stretnutia je 6.6.2020 od 10,00 v Trenčianskom POINT-e, v rámci turnaja dvojíc.

Zároveň v priebehu dňa prebehne aj Výkonný výbor SBiZ.

Budem rád ak prebehne u Vás v klube dovtedy diskusia na túto tému, závery a spoločné riešenia z Trenčína by som dal rád odsúhlasiť na Konferencii, ktorá by sa mohla uskutočniť ešte koncom júna. Tak aby sme mohli začať naplno súťaže najneskôr od septembra 2020.

A dôležitá informácia – vnútorné športoviská by sa mohli otvoriť už od stredy 3.júna, dúfam že za dodržania určených podmienok začnú športové kluby a herne znovu žiť.

Všetkým prajem pevné zdravie a dostatok energie na prekonanie tejto mimoriadnej situácie, športu zdar.

Samuel Koniar

 

About Author