SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Dôležité: Aktuálne informácie VV SBiZ (18.2.2021)

2 min read

Vzhľadom k aktuálnej situácii v našej krajine Vám prinášame informácie o dianí v našom športe.

Bohužiaľ situácia sa nelepší a tak sa Výkonný výbor rozhodol predbežne posunúť začiatok sezóny na 17.apríl 2021. Samozrejme platí, že ak to situácia dovolí budeme termín aktualizovať. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť!

Veľmi pekne ďakujeme klubom, ktoré aj v tejto zložitej dobe si začali registrovať občianske združenia, nastavujú svoju činnosť pre budúcnosť a myslia pozitívne.

Poďakovanie patrí aj novým prihláseným klubom a hráčom do sezóny 2021. Celkovo to predstavuje prírastok cca 60 hráčov!

Aby Ste mali čo najviac komfortu, registráciu (hráči, liga) sme predĺžili do 31.marca 2021. Ďakujeme za korektne vyplnené a zaslané informácie.

Výkonný výbor SBiZ na základe záverov z jednania WADA (Svetová antidopingová agentúra) a výzvy SADA (Slovenská antidopingová agentúra), a v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov, poveril:

Splnomocnenca EPBF (Európska pool biliardová federácia) pre anti-doping na Slovensku Martina Tomšu vypracovaním edukačného plánu pre rok 2021, zároveň nastavením anti-dopingových opatrení a FAIR-PLAY kritérií pre komplexné riešenia a vzdelávanie v rámci SBiZ.

Zároveň sme prijali a zvažujeme spoluprácu z Dobrá správa v športe – European everyday of sport (eusport.org)

Na základe nových podmienok organizovania športu, nielen v oblasti anti-dopingu sa postupne budú meniť pravidlá pri organizovaní akcií SBiZ.

Všeobecne sa jedná nielen o anti-dopingové opatrenia, ale aj zameranie sa na etické stránky správania.

Výkonný výbor vypracuje záväzné usmernenie pre súťaže a turnaje konané pod hlavičkou SBiZ v rámci prijatých zmien.

Vv poveril: Martin Tomša, Peter Mikuška, Jaroslav Polách

Za Výkonný výbor, v Trenčíne 18.2.2021 podpredseda pre riadenie súťaží Martin Tomša

About Author