SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

ZÁPISNICA Z VÝKONNÉHO VÝBORU SBIZ

1 min read

V priestoroch POINT Trenčín sa v rámci 5.kola Slovenského pohára konalo aj zasadanie Výkonného výboru SBiZ.

Pre jednali sa zostávajúce úlohy roka 2023, príprava na sezónu 2024, rozdelené boli úlohy pre ďalšiu činnosť nášho zväzu. Výsledky a závery rokovania nájdete v prílohe, ktorú vypracoval predseda SBiZ.

Zápisnica z Vv SBiZ – 16.9.2023

About Author