SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

STANOVISKO Vv K SITUÁCII OKOLO SP V TRNAVE.

3 min read

Stanovisko Výkonného výboru ku ďalšiemu kolu Slovenského pohára a odpoveď na návrh niektorých hráčov – členov SBIZ

Vážení priatelia, členovia biliardového zväzu,

Už dlhšiu dobu prebiehala diskusia medzi hráčmi o tom, či sa má alebo sa nemá hrať Slovenský pohár aj v herniach Biliard B6 a Balakovo v Trnave. Minulý rok sa po turnaji v Trnave ozvali názory a sťažnosti, na preukazovanie OP, na komplikáciu s presúvaním z jednej herne do druhej počas turnaja, na fajčenie v priestoroch kde sa hralo, na obmedzenia pre niektorých hráčov (napr. pre mládež), ktorí nemohli hrať v „ herni“ kde boli aj výherné automaty. Keďže sme tieto sťažnosti – niektorých hráčov, nevyhodnotili ako závažné, v zmysle tom, že by bránili odohrať turnaj SP v zaužívanom formáte  a počas vytvárania a odsúhlasovania kalendára nemal nikto z oslovených  vedúcich klubov resp. členov výkonného výboru zásadnú výhradu k trnavskému kolu SP, termín aj miesto ostali v kalendári.

Pred pár dňami prišla sformulovaná žiadosť, návrh, výhrada niektorých hráčov (podpísaných 29 hráčov), nespokojných s umiestnením 3.kola SP do Trnavy, s návrhom na zmenu konania a úpravu kalendára. (Spolu s upozornením, že viacerí hráči do Trnavy za týchto podmienok hrať neprídu!)

Výkonný výbor sa touto situáciou zaoberal a po diskusii rozhodol nasledovne:


1. plánované 3.kolo Slovenského pohára sa uskutoční v pôvodnom termine 23.3.v Trnave, v herniach B6 a Balakovo, počas turnaja a zápasov bude zakázane fajčiť v interiéri a požívať alkoholické nápoje v oboch herniach, zároveň, ten hráč, ktorý nemôže vstúpiť do herne kde sú aj výherné automaty a preukázať sa platným OP, upozorní na toto usporiadateľa-organizátora pred začiatkom turnaja a ten odohrá svoje zápasy v klube Biliard B6.

2. zároveň sa upravia aj kritériá vyhodnocovania ročníka 2024 a to tak, že zo 7 kôl SP sa bude do celkového rebrička SBIZ započítavať 5 najlepších výsledkov z turnajov odohratých počas roka 2024.

Toto umožní hráčom, ktorý sa z nejakého dôvodu nebudú môcť zúčastniť všetkých kôl SP, aby mali rovnakú možnosť získať body do celoročného rebríčka. Súčet získaných bodov z 5 kôl je dostatočný.

Kritérium nominácie hráčov na MSR, 16 najlepších hráčov z rebríčka SP (celkový rebríček) pred dátumom konania MSR, ostáva, hlasovaním toto potvrdila väčšina členov.


3. zároveň Výkonný výbor odsúhlasil zmeny v kalendári SBIZ, aj vzhľadom na presun ME mužov-žien-vozíčkarov sa  urobia nasledovné úpravy:


-extraligové kolá 5-6-7 sa odohrajú počas jedného víkendu, v sobotu-nedeľu, 21.- 22.septembra (súťažné kolá 5-6, ktoré boli plánované na 18.5. sa presúvaju na september) v Galaxii v Bratislave
-do kalendára sa doplní jedno kolo Slovenského pohára na uvoľnený dátum 18.5., toto kolo sa odohrá  v klube LAVOS Bratislava

-20.4. sa v GALAXII v Bratislave odohrá 4.kolo SP (pôvodne bolo v termíne 27.4.), a posledné 2 kolá sú bezo zmeny, 6. kolo 1.6. v Ružomberku a záverečné 7.kolo na záver opäť v Ružomberku

4. zároveň sa podľa hlasovania členov SBIZ nemení výška štartovného a ostáva na 20 eur pre mužov, ženy, vozíčkarov, na turnaje SP, MSR, a 10 Eur pre juniorov do 18 rokov na všetky OPEN turnaje SBIZ (pozn. za organizáciu JUNIOR CUPov dostávajú herne preplatené štartovné všetkých hráčov, takže hráči-juniori do 18 rokov neplatia na JUNIOR CUPoch štartovné!)

Za výkonný výbor

Predseda – Samuel Koniar

About Author