24. mája 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Pozvánka na rokovanie Výkonného výboru SBiZ – 13.1. GALAXIA Bratislava

1 min read

Miesto: GALAXIA Bratislava, 11,00h

Pozvaní členovia VV:

Samuel Koniar, Jaroslav Polách, Adrián Oriňák, Peter Mikuška, Ľubo Kováč

a.h. Martin Tomša, a zástupcovia resp. vedúci klubov

Program :

1.Kalendár na rok 2024 – odsúhlasenie

2.Rozpočet na rok 2023 – vyúčtovanie a návrh rozpočtu na rok 2024

3.Aktualizácia dokumentov SBIZ a úprava pravidiel súťaží SBIZ na rok 2024, návrhy na zmeny systému a výšky členského a štartovného

  • Kritéria a metodika SBIZ pre mládež a talentovaných športovcov
  • Disciplinárny poriadok
  • Organizačný poriadok
  • Prestupový poriadok
  • Súťažný poriadok SBiZ
  • Registračný list SBiZ a aktualizácia registrov
  • Etický kódex – úcta k súperovi podľa registračného listu
  • Reprezentačné smernice – návrh na kritériá a nominácie na rok 2024

Stav aktualizácií – update na web stránke, info pre vedúcich klubov

6.Príprava juniorov –  súťaže a prípravný kemp

7.Príprava Federal Cup a Dynamic Best of the East

8.Administratívna posila do výkonného výboru, príprava kandidátov do volieb

9.Rôzne

Za VV: Samuel Koniar, 5.1.2024

About Author