SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Pozvánka na konferenciu

1 min read

Výkonný výbor SBIZ srdečne pozýva členov, zástupcov klubov, na riadnu
konferenciu Slovenského biliardového zväzu, ktorá sa uskutoční dňa
12.11.2022 od 13h v klube Arena Ružomberok, podrobnejšie údaje a program
konferencie sú v pozvánke, zároveň výkonný výbor žiada kluby, ktoré majú
IČO, aby účasť zástupcu potrvdili písomne mailom na koniar@sbiz.sk a oznámili meno delegáta
na konferenciu najneskôr do piatka, 11.11.2022
Za výkonný výbor
Samuel Koniar
Predseda o.z.

About Author