SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

KURZ PRE TRÉNEROV MLÁDEŽE POVEDIE BOGDAN WOLKOWSKI

1 min read

KURZ PRE TRÉNEROV MLÁDEŽE
Školitel: Bogdan Wołkowski (Poľsko), organizuje EEBC a SBIZ
Termin:19.-20.OKTOBER 2023 (štvrtok, piatok)
Začiatok 19.10.23 vo štvrtok od 10h do cca 18h s obedovou prestávkou
Druha časť v piatok 20.10.23 od 9h, ukončenie do 17h s obedovou
prestávkou
Miesto konania: Klub Balakovo Trnava, Paulínska ulica, Trnava, (centrum
Trnavy)

Poplatok za vystavenie licencie 20 EUR / 1 rok
Poplatok za KURZ (1 osoba/2 dni) 75 EUR
Ubytovanie je možné nahlásiť na tel.+421 949 611 502, Štefan Duban,
alebo objednať individuálne v centre Trnavy
Stravovanie je možné v blízkosti klubu Balakovo individuálne
Po ukončení kurzu dostane každý účastník kurzu certifikát o absolvovaní
kurzu.
V prípade otázok volajte na 0907 194 669 (Koniar)

About Author