SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

FEDERAL CUP 7.ročník (16.- 17.2.) – propozície a systém + info – OC CHODOV

3 min read

     

 

Mezistátní zápas Federal cup 2019.

Zápas se odehraje v OC Chodov, bude se hrát disciplína 9 ball na pět vítězných bodů. Střídavý rozstřel.

Před každým kolem kapitáni reprezentace nominují startující v následujícím bloku, každý zvlášť. Nasazení je tajné do okamžiku zveřejnění.
Bude se hrát na jednom stole, časový rozhodčí.

Při turnaji budou uplatňována běžná pravidla devítky + Kitchen rule. Dres
Polokošile (dresy státní reprezentace), černé kalhoty, boty, ponožky.

Další dodatečná pravidla v tomto turnaji

Omezení času strku 30 sekund, jednou za frame možnost prodloužení (+30s), při strku po vymezeném času je hlášen faul. Po rozstřelu 60 sekund.
Devítka se staví na rozstřelový bod.

Kitchen Rule

Povinné použití plastového stavítka (Magic Rack).

1. blok

TEAM ČR – TEAM SR

(každý frame vybraní jednotlivci v pořadí určeném kapitánem týmu, dokud nebude dosažen počet vítězných) 1
bod

2. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

3. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

4. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

5. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

6. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

7. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

8. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

9. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

10. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

11. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

12. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

13. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

14. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

15. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

16. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

17. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

18. blok

– jednotlivec ČR – jednotlivec SR 1 bod

19. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

20. blok

– dvojice ČR – dvojice SR 1 bod

21. blok – stav 10:10

– kapitánská volba ČR – kapitánská volba SR 1 bod

Číslo bloku Typ zápasu
1. blok Týmy
2. blok Dvojice
3. blok Dvojice
4. blok Jednotlivci
5. blok Dvojice
6. blok Jednotlivci
7. blok Jednotlivci
8. blok Jednotlivci
9. blok Jednotlivci
10. blok Jednotlivci
11. blok Dvojice
12. blok Dvojice
13. blok Dvojice
14. blok Jednotlivci
15. blok Jednotlivci
16. blok Jednotlivci
17. blok Jednotlivci
18. blok Jednotlivci
19. blok Dvojice
20. blok Dvojice
21. blok Jednotlivci – kapitánská volba

2. a 3. blok – libovolné 2 dvojice
4. a 5. blok – hráč, který nehrál v druhém a třetím bloku hraje zápas jednotlivců, libovolná dvojice na druhý zápas (nesmí být stejné složení jak v 2. bloku a 3. bloku)
6. a 7. blok – 2 nehrající hráči z 4. a 5. bloku hrají jednotlivce
8. a 9. blok – 2 další hráči (nesmí hrát hráči, hrající ve 6. a 7. bloku)
10. a 11. blok – hráč nehrající 6. až 9. blok hraje zápas jednotlivců, dvojice libovolná (nesmí být stejná jak ve 2. až 5. bloku)
12. a 13. blok – 2 jakékoli dvojice bez omezení
14. a 15. blok – 2 jakýkoliv jednotlivci
16. a 17. blok – 2 další jednotlivci – nesmí nastoupit hráči z 14. a 15. bloku
18. a 19. blok – zbylí jednotlivec z 12. až 15. bloku + libovolná dvojice
20. blok – nehrající hráči z 18. a 19. bloku hrají jako dvojice
21. blok – pokud je stav vyrovnaný, potom následuje kapitánská volba, tedy jakýkoliv jednotlivec

PRAVIDLO O TŘECH KOULÍCH PŘI ROZSTŘELU

KITCHEN RULE

1. Při rozstřelu musí minimálně tři barevné koule buď spadnout do kapsy nebo dojet na přední čáru, nebo musí dojít ke kombinaci obojího. Když je např. jedna koule potopená, minimálně dvě barevné musejí dojet na čáru; když jsou potopené dvě barevné, alespoň jedna barevná musí dojet na čáru. Dojet na přední čáru znamená, že okraj koule musí dojet na (přejet přes) tuto čáru.
2. Pokud hráč nesplní požadavky odstavce 1), ale jinak zahraje platný rozstřel, hráč, který je na řadě, má možnost přijmout stůl, jak je, nebo vrátit strk soupeři.
3. Pokud hráč na řadě přijme stůl, jak je, nesmí hrát „push-out“, musí hrát platný strk na kouli na řadě.
4. Pokud je stůl vrácen zpátky hráči, který rozstřeloval, tento hráč smí zahrát „push-out“. Pokud se tak stane, jeho soupeř bude mít potom na výběr, jestli bude hrát strk nebo vrátí stůl zpátky.
5. Pokud hráč nesplní požadavky odstavce 1), ale jinak zahraje platný rozstřel a potopí kouli číslo 9, koule číslo 9 se vrací na stůl a pak hráč pokračuje dalším strkem.

About Author