Dňa 30.12.2018 sa konal VV vo veci disciplinárneho riešenia Extraligy. Rozhodnutie nájdete v prílohe.

Zápisnica VV 30.12.2018