Dňa 6.1.2022 sa zišiel Výkonný výbor na svojom riadnom zasadnutí. Prejednali sa dôležité body nastávajúcej sezóny ako aj doriešenie aktuálnej situácie.

Všetko podstatné nájdete v prílohách.

Zápisnica Výkonného výboru 6.1.2022 Cífer

Príloha k zápisnici

Prezenčná listina

Pozvánka