Výkonný výbor schválil dňa 4.10. nomináciu na Majstrovstvá Európy seniorov v tomto zložení:

Milan Mrva

Zdenko Lisík

Peter Mikuška

Za Výkonný výbor Martin Tomša, 4.10.2021 Trenčín