Počas juniorskej prípravy na Majstrovstvá Európy sa bude konať v Galante aj zasadnutie Výkonného výboru SBiZ. Prejednajú sa aktuálne veci ohľadom kalendára, rozpočtu , reprezentácií, Federal cup-u a iné.

Program