SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Výkonný výbor SBiZ – 24.10.2020 o 10,00 – POINT Trenčín

1 min read

Výkonný výbor zvoláva svoje riadne zasadanie na 24.10.2020 do POINT Trenčín o 10,00hod. Srdečne pozývame všetkých.

Program:
1. Riešenie aktuálnych problémov v súvislosti z COVID-19
2. Aktualizácia zoznamu hráčov do 23 rokov a údajov v registri a
odsúhlasenie systému prace s mládežou na úrovni klubov a zväzu
3. Prerokovanie finančných nárokov klubov
4. Prerokovanie a odsúhlasenie čerpania dotácie do konca roka 2020
5. Predloženie návrhu o núdzovom pokračovaní sezóny 2020 ( M. Tomša)
6. Diskusia
7. Záver

Body do programu môžete doplniť aj na začiatku Vv alebo v diskusii. Zároveň srdečne pozývame majiteľov klubov, herní alebo hráčov na rokovanie a diskusiu.

V rámci Vv sa uskutoční previerka zručnosti žiakov, juniorov a hráčov do 23.rokov za účasti Jakuba Koniara v sobotu a nedeľu od 10,00 do 17,00 hod.
Náklady na ubytovanie hradí SBiZ.

Za Výkonný výbor spracoval podpredseda SBiZ Martin Tomša, v Trenčíne 28.9.2020.
Na vedomie členom výkonného výboru, členovia SBiZ.

About Author