SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

SLOVENSKÝ POHÁR 1.KOLO – HRA Č.8 LAVOS BRATISLAVA 18.9. (BEZ OBMEDZENÍ)

2 min read

Po zhruba 18 mesiacoch zabojujeme o účasť na Majstrovstvách Slovenska. Veríme, že všetci Ste dobre potrénovali počas leta a dáte zo seba len tie najlepšie výsledky.

Turnaj je OPEN.

Nasadenie bude určovať umiestnenie z dvoch Slovenských pohárov zo začiatku roku 2020 (niekde musíme pokračovať), bude to osem najlepších, ale samozrejme rozhoduje aktuálna forma…

Budeme hrať na vyhratej a prehratej strane do 5 a samozrejme striedavý rozstrel. Vyraďovacia časť sa bude hrať do 7.

Všetci vieme v akej situácii sa nachádzame a tak nás čaká zopár vecí, ktoré musíme splniť, či sa nám to páči alebo nie.

Takže Vás veľmi pekne poprosíme iba o doplňujúce informácie k registračnému listu (zasielate mailom spolu z registráciou na Slovenský pohár).

Samozrejmosťou je ochrana Vašich osobných údajov ako vždy, keď otvárame novú sezónu – to znamená, že Vaše údaje aj v tomto prípade sú anonymné. Vždy postupujeme podľa GDPR usmernených v rámci EU.

Odpovede na dôležité otázky nájdete v tomto článku: Začína sa skrátená sezóna mužov, juniorov, seniorov a žien

NA PRVÉ KOLO V BRATISLAVE NIE JE POTREBNÉ ŽIADNE POTVRDENIE ANI TEST! – ZELENÝ OKRES – COVID ŠPORT – DO 100 HRÁČOV NETREBA!

Prihlášku na 1.kolo Slovenského pohára posielajte na sbiz1994@gmail.com a priložte tieto údaje:

  • Meno a priezvisko

VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME!

Nesprávne vyplnený mail – prihláška – nebude akceptovaný!

V rámci registrácie v deň konania turnaja prebehne antidopingová kontrola u vybraných hráčov na prítomnosť nežiadúcich látok ako je alkohol, psychotropné látky a zakázané látky na zozname Svetovej antidopingovej agentúry (vykoná poverený zástupca EPBF).

Záväzne sa prihlasujte do 16.9.2021 23.59 hod

Testovanie v deň turnaja:

  • začiatok 9,00
  • koniec 9,30
  • po 9,30 už bez testovania hráč nemôže absolvovať turnaj

Je povinný dress code „B“ , v prípade že nebude dodržaný, organizátor má právo hráča nezaradiť do turnaja!
Organizátorom turnaja je poverený člen Vv SBiZ a organizácia podlieha všetkým ustanoveniam a predpisom schválených v roku 2021.

Herňa: LAVOS Bratislava

Dátum: 18.09.2021 /sobota/
Prezentácia: 9,30-9,55
Začiatok: 10,00
Štartovné: muži, seniori 20€, juniori a ženy 10€
Hra: č.8
Systém: 2KO skrátené od 16, 8 resp. 4 podľa prihlásených hráčov
striedavý rozstrel
Nasadenie: podľa celkového poradia SP 2020 prví 8 resp.4
Organizácia: podľa pravidiel VV SBiZ pre rok 2021

Časomiera: organizátor môže pri pomalej hre použiť „hru na čas“!
Riaditeľ turnaja: Martin Tomša

Antidoping: splnomocnenec EPBF Martin Tomša

Slovenský pohár 1.kolo hra č.8 LAVOS Bratislava

About Author