SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Program zasadnutia VV SBiZ – Trenčín, 21.10.2017

1 min read

Pozvaní:
Samuel Koniar, Jaroslav Polách, Vojtech Štofko, Adam Horáček, Martin Tomša, kontrolór Ján Kundrák
Začiatok o 10,30h, KEIGHT klub Trenčín
Program:
1. Informácia a rozhodnutie a dočerpaní dotácie, rozdelenie dotácie pre mládež a kluby v roku 2017 podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie
2. Určenie hl. zásad a počtu turnajov ku návrhu kalendára na I.polrok 2018, návrhy na úpravy systému súťaží, návrh hlavných termínov do kalendára 2018 EEBC, EPBF, SNOOKER
3. Riešenie podnetov ku neodohratým ligovým zápasom a príprava záverečných turnajov, príprava MSR
4. Rozdelenie dotácie pre kluby – plátna, žiadosti a možnosti
5. Príprava turnaja SLOVAK MASTERS CUP 2016
6. Informácia o počte registrovaných členov, zozbieraných údajoch o hráčoch a kluboch
7. Odsuhlasenie zakupenia hardweru a internetu pre internetovy prenos zapasov z turnajov
8. Rôzne

About Author