SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

PRÍHOVOR PREDSEDU SBIZ

2 min read

Priatelia, členovia biliardového zväzu, fanúšikovia športu,

Rád by som Vás informoval o zmenách, ktoré nastali vo výkonnom výbore Slovenského biliardového zväzu po piatkovej konferencii.

Po troch „funkčných“ štvorročných obdobiach, kedy sme fungovali s malými zmenami v skoro rovnakej zostave, som už aj ja cítil, že je potrebná radikálnejšia zmena, možno rekonštrukcia, nie len výboru, ale aj fungovania celého zväzu. Som rád, že sa našli dobrovoľníci, ktorí sú ochotní urobiť niečo pre biliard navyše.

Zmena, aj vzhľadom na meniace sa nároky a potreby hráčov, klubov, herní, ale aj vzhľadom na veľké zmeny v nadnárodných športových štruktúrach musela prísť, a pravdepodobne aj v tomto našom „malom“ športe sa budeme musieť prispôsobiť rýchlemu vývoju a zmenám, ktoré iniciuje hlavne biznis, marketing a obchodní partneri svetových organizácií a v neposlednom rade aj potreby športovcov – biliardistov a snookristov.

Rád by som poďakoval Martinovi Tomšovi, za jeho dlhoročnú a časovo náročnú prácu pre fungovanie turnajov, líg, webstránok a sociálnych sietí, ako aj pre tvorbu dokumentov a vnútorných pravidiel zväzu, taktiež Jarovi Poláchovi, Ľubovi Kováčovi, Peťovi Mikuškovi, ale aj Samovi Gulišovi, a všetkým tým, ktorí prispeli svojou ochotou pracovať ku fungovaniu biliardového zväzu.

Do výboru ku Adriánovi Oriňákovi pribudli, Lukáš Kováč, Zsolt Domján, Daniel Lang, Peter Krupčík a vrátil sa Peter Mikuška, pomoc prisľubil aj Martin Novosedlík. Ja ostávam ako predseda, ale pokúsim sa čo najskôr odovzdať agendu a prenechať riadenie zväzu a občianskeho združenia novým členom výkonného výboru.

Nový výbor určite prinesie návrhy na zmeny a nové nápady do fungovania zväzu. Kontinuita a komunikácia s klubmi bude nevyhnutná, ku tomuto budeme pravidelne zverejňovať informácie na webe a facebooku.

Čo najskôr zverejníme aj dokumenty z konferencie, prítomných bolo 9 zástupcov klubov (6 klubov zástupcu neposlalo), konferencia bola uznášaniaschopná a väčšinou hlasov schválila :

-personálne výmeny vo výkonnom výbore

-návrh rozpočtu na rok 2024

-návrh odmien a zmeny súťaží na rok 2024 (tieto boli pred sezónou odsúhlasené zástupcami klubov)

Novým členom výboru prajem veľa chuti, trpezlivosti a len správne rozhodnutia, tak, aby biliard a snooker ďalej dosahovali na čoraz väčšie úspechy.

Samuel Koniar

Predseda o.z.

About Author