SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

PRÍHOVOR NOVÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU

2 min read

Ahojte biliardisti,
radi by sme sa Vám ako noví členovia výkonného výboru SBIZ v krátkosti prihovorili.


V prvom rade by sme sa chceli veľmi úprimne poďakovať všetkým doterajším členom výkonného
výboru SBIZ za predchádzajúce obdobia. Obeta a čas, ktorí ste venovali biliardu pomohol
mnohým z nás dosiahnuť výsledky či už v hre samotnej alebo vo vedení klubov, ktoré by sme bez
Vás nikdy nedosiahli. Ochota riadiť zväz bez nároku na odmenu, vo voľnom čase a často na úkor
zážitkov s rodinami si zaslúži obrovský obdiv. Riadili ste biliard v čase, keď sme dosiahli najväčšie
úspechy a odchádzate v čase, keď má biliardová komunita desiatky mladých hráčov, čo tu už
dlhšie obdobie nebolo.


Podpora mládeže a reprezentantov, ktorá bola pre Vás prioritou nám, hráčom, veľmi pomohla v
snahe zlepšovať sa ale aj získavať informácie o organizácii, fungovaní klubov, zväzov a turnajov.
Nás, ako nový výkonný výbor, čaká množstvo práce, aby sme biliard a snooker na Slovensku
posunuli opäť o niečo ďalej. V krátkom čase budeme chcieť predstaviť súťažný poriadok, systém
turnajov, kritéria pre výber reprezentantov a pripraviť projekt, ktorý nám pomôže dostať biliard na
školy a prilákať čo najviac mládeže do klubov.


Uvedomujeme si, že nahrádzame rešpektovaných ľudí, ktorí si už dokázali nastaviť systém práce
a fungovania tak, aby bolo všetko v poriadku. Pre nás bude riadenie zväzu nová skúsenosť, ku
ktorej pristupujeme s rešpektom ale aj chuťou pomôcť biliardu a viesť SBIZ tak, aby sme zbierali
úspechy na európskych a svetových turnajoch.


Dúfame, že sa nám podarí pokračovať vo všetkom dobrom, čo doterajšie vedenie nastavilo a
zároveň vychytať muchy tam, kde bude treba.


Na záver by sme chceli poďakovať klubom za zvolenie do funkcií a prejavenú dôveru.
Ďakujeme!


Noví členovia výkonného výboru SBIZ.
Lukáš Kováč, Daniel Lang, Peter Krupčík, Peter Mikuška, Zsolt Domján, Martin Novosedlík

About Author