SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Predseda SBiZ Samuel Koniar k aktuálnej situácii.

3 min read

Priatelia,
prihováram sa Vám v tomto pre každého ťažkom období, s pár novými informáciami zo športu.

Tento týždeň pokračuje a dohráva sa (do nedele) asi posledný turnaj v rámci Európy, ME v snookri, všetky kategórie, kde mal štartovať aj Martin Kollár, nakoniec si myslím, že sa správne rozhodol s rodičmi a do Portugalska ani nevycestoval, väčšinu hráčov totiž čaká problém ako sa vrátia domov a určite pôjdu rovno do karantény, snáď to dobre dopadne…

Situáciu u nás všetci sledujete, SBIZ rozhodnutím Výkonného výboru prerušil všetky súťaže zatiaľ do 30.6.2020, uvidíme aký bude vývoj v nasledujúcich dňoch. Predbežne sa budeme snažiť dohrať súťaže v druhom polroku, keď sa bude dať pokračovať aj skôr, o všetkom Vás budeme informovať. Samozrejme, že je dôležité aby aj kluby, herne, prerušili organizáciu turnajov a súťaží, v súlade s vyhlásenými opatreniami vlády SR.

Nepredpokladali sme ani situáciu, že budeme musieť preložiť Konferenciu, ktorá mala byť v Ružomberku 13.3., ale samozrejme ochrana zdravia je prvoradá. Myslím si, že viaceré športové zväzy už teraz riešia ako budú postupovať ďalej, keďže situácia nedovolí vo viacerých prípadoch dodržať zákon a predpisy, požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Napriek tomu by som rád od komunikoval so zástupcami klubov, (tých klubov, ktoré máme v registri s IČO), prípadne s majiteľmi herní, dôležité otázky pre naše ďalšie fungovanie, tu je pár námetov:
1.Ako sa vysporiadame s Konferenciou, ktorá mala byť volebná, keďže po 4 rokoch skončí mandát členom výkonného výboru, …
2.Ako zabezpečíme aktualizáciu údajov do informačného systému o hráčoch a kluboch
3.Koho dokážeme spomedzi seba vybrať, aby sa aktívne zapojil do činnosti zväzu resp. výkonného výboru
A prípadné ďalšie Vaše návrhy, námety,….na úpravy interných dokumentov, súťaží, na čerpanie dotácie v roku 2020 a podobne…

Na web stránke nájdete aj vyúčtovanie za rok 2019, všetky prostriedky sme použili v súlade so zmluvou a zákonom, v určenom termíne sme vyúčtovanie aj odovzdali na Ministerstvo.

V rámci štruktúr Slovenského Olympijského a Športového Výboru začala aktívne pracovať komisia pre neolympijské športy, ktorej som členom, a aj na tejto pôde sa snažíme čo najviac pomôcť tzv. malým zväzom, aby sa mohli postupne začať venovať aj rozvoju a nie len bojovať o prežitie….nie sme sami, čo nemáme žiadnu infraštruktúru !!! čo fungujeme na báze dobrovoľnosti a voľného času !!!

A ešte dôležitá informácia – EPBF zrušili oficiálne ME mužov, vozičkárov a žien vo Fínsku, EEBC zrušil tiež najbližšie turnaje v kalendári – Best of East, Majstrovstvá EEBC JUNIOROV, PoolTour,…

Kto z Vás má možnosť, trénujte aspoň individuálne, resp. v režime, ktorý si dohodnete v kluboch. Všetkým Vám prajem pevné zdravie, odolnosť a trpezlivosť!

Samuel Koniar
Predseda SBiZ o.z.

About Author