SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Pozvánka na rozšírené stretnutie členov VV

1 min read

POZVÁNKA


Na rozšírené stretnutie členov výkonného výboru,
ktoré sa uskutoční dňa 17.9.2022, sobota, od 12h, v klube POINT Trenčín


Pozvaní:
Členovia výkonného výboru
Vedúci klubov


Návrh programu:
1.Aktualizácia registra členov, úlohy pre vedúcich klubov, overenie údajov o kluboch
2.Informácia o zmenách vo výpočte dotácií na rok 2023
3.Informácia o čerpaní rozpočtu na rok 2022, plán na rok 2023
4.Odsúhlasenie účasti reprezentantov na medzinárodných turnajoch do konca roka 2022,
preplatenie nákladov
5.Príprava a určenie termínu Konferencie SBIZ, návrh na výmeny členov vo výkonnom
výbore a kontrolóra, predstavenie kandidátov.
6.Od 13,30 – diskusia na tému „Práca s mládežou“, nastavenie súťaží, školení, rozdelenie
dotácií, funkcia metodika a úloha vedúcich klubov)
(Podnety do diskusie môžu posielať vedúci klubov, členovia aj písomne, mailom, do 17.9. do
12h)
Spracoval:
Samuel Koniar
Predseda SBIZ, o.z.
V Bratislave, dňa : 13.9.2022

About Author