24. mája 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Novoročný príhovor predsedu.

4 min read

Priatelia, je veľmi ťažké zhodnotiť minulý rok, osobne to cítim tak, ako keby práve ukončený rok ani nebol, akurát som o rok starší, v každom prípade je asi vhodné, aby sme sa spoločne tešili, že sme ako tak zvládli takúto mimoriadnu situáciu. A s očakávaním, že budúci rok sa všetko postupne vráti do „starých koľají“.
Začiatkom roka sme ešte netušili, že budeme obmedzení tak dlho, odohrali sme vlastne len niekoľko turnajov.
Stihli sa 2 kolá Slovenského pohára, a postupne začali súťaže aj ženy (2. kolá SP), juniori, vozičkári. Z majstrovstiev Slovenska sme stihli len juniorskú 8-čku (vyhral Enrik Tenk) a začali sa ligové súťaže.. Bohužiaľ, resp. z dôvodov stále prísnejších opatrení sa súťaže nedali dohrať. Nakoniec sme na konci roka na výkonnom výbore rozhodli, že súťaže sa dohrávať nebudú, a že nebudeme vyhlasovať ani umiestnenia v celoročných hodnoteniach.
A aby som nezabudol, podarilo sa zorganizovať v klube Galaxia v Bratislave medzinárodný Best of the East, tentokrát sme nemali zastúpenie v semifinále, povyhrávali poliaci. Ale potešilo krásne 5.miesto Martina Gajanca.
Na poli športovej administratívy – to čo sa udialo – by som asi opisoval dosť dlho….optimizmus športovcov po voľbách a očakávanie ďalších pozitívnych zmien vo fungovaní a prístupu štátu poriadne pribrzdili povolebné „čistky“ na ministerstvách a samozrejme aj pandémia. No a všetky aktivity SOŠV sa museli preorientovať na záchranu športu – klubov, zväzov,….z dôvodu zrušenia súťaží a straty príjmov.
Nová vláda uskutočnila viaceré zmeny, a zámery ( hlavne tie optimistické a zamerané na šport) Slovenského olympijského športového zväzu a všetkých národných športových zväzov sa začali komplikovať…..nie každý dokázal počas roka aspoň čiastočne pretransformovať súťaže tak, aby sa aspoň ako tak dalo športovať a súťažiť.
Ak to aspoň okrajovo sledujete – výsledkom boli viaceré interné konflikty v niektorých zväzoch, aj v dôsledku pozastavenia/zrušenia takmer všetkých medzinárodných podujatí a hlavne chaosu v riadení športu na úrovni niektorých zväzov sa kompetentným nepodarilo systematicky riešiť rozvoj športu. My ostávame na chvoste dotovaných športov, a reálne, v dnešnej dobe nevidím možnosť na radikálnu zmenu alebo zlepšenie. Zameriavam sa na to, aby sme splnili všetky podmienky určené štátom, a aby sme si zachovali istotu výšky dotácie, ktorú dostávame. Plány zo začiatku roka – o miliónoch, ktoré mali ísť do rozvoja športovej infraštruktúry – sa nateraz asi zrútili….viaceré zväzy budú rady, keď prežijú…
Rád by som udržal poolistov a snookristov stále v hre, aj za cena dočasnej úpravy systému súťaží, veď práve náš šport má predpoklady dodržať opatrenia – pri hre sa môžu stretnúť aj dvaja – štyria, kluby vedia zabezpečiť dodržanie hygienických opatrení,…atď
Ale aspoň trošku pozitívne:
V roku 2020 nám zvýšili dotáciu z pôvodných 30.594 Eur na 33.117 Eur.
Z tejto čiastky si prenesieme v súlade s dodatkom čiastku asi 9.000 Eur do roku 2021,budeme mať základ na rozbeh sezóny, prípadne na financovanie účasti na ME mužov.
Ak dostaneme aj v budúcom roku zhruba rovnakú výšku, postačí nám to na pre financovanie účasti našich najlepších na ME vo všetkých kategóriách, na Federal Cupe, na niekoľkých Eurotouroch a Best of the Eastoch. A samozrejme na organizáciu všetkých domácich súťaží.
Spoločne sa ale musíme zamerať na zvýšenie počtu mladých hráčov. Vidím tu šancu, v tomto ťažkom období by ste mohli viac času v kluboch venovať mládeži – to je jediná cesta aby sme udržali počet aktívnych hráčov aj v ďalších rokoch. Tu je potrebná ochota každého hráča v každom klube!
V uplynulom roku sme mali aj „volebnú“ konferenciu, ďakujem všetkým za dôveru a som rád, že sme do výboru doplnili ľudí ochotných pracovať.
Pokúsime sa pokračovať aj v úspechoch za hranicami Slovenska – podporíme čo najviac štartov tých najlepších v zahraničí, to je cesta ku získaniu a motivácii ďalších hráčov.
Ale čo je pre mňa najdôležitejšie, stále sme partie správnych ľudí, so vzájomným rešpektom a s dobrými vzťahmi, radi sa spolu stretneme, zahráme, porozprávame, zasúťažíme – toto si želám aby sme si spoločne udržali aj budúci rok, a všetkým želám pevné zdravie. Športu zdar!
Samuel Koniar
Predseda o.z.

About Author