22. mája 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Nová sezóna 2018 – všetko čo potrebujete vedieť!

3 min read

Každý kto sa chce zúčastniť akcií organizovaných SBiZ musí vyplniť registračný list a zaplatiť schválené poplatky pre rok 2018.

Uzávierka registrácie hráčov a družstiev je 14.1.2018! Platby posielajte po 1.1.2018, uzávierka je 20.1.2018!

Zároveň je každý povinný dodržiavať všetky pravidlá schválené Výkonným výborom pre sezónu 2018.

Všetko podstatné nájdete tu (veľmi pozorne prečítať, vyplniť a odoslať!):

Registračný list SBiZ 2018

Po novom je jeho súčasťou novo prijatý dokument:

Etický kódex – úcta k súperovi

Podrobne je potrebné preštudovať  aj:

Súťažný poriadok SBiZ 2018

Tu si môžete pozrieť rozpis akcií do júna 2018:

Kalendár 2018

Systém turnajov a ich ustanovení sa v roku 2018 oproti roku 2017 nemenia.

Platí pre MSr, SP, juniori aj seniori (skončila zbierka ME seniorov)

LIGA:

Extraliga: bezo zmien oproti roku 2017

1.liga:

– Päť družstiev v dvoch skupinách
– Dvojkolový systém (doma – vonku)
– Víťazi skupín postupujú do Extraligy
– Družstvá na piatom mieste zostupujú do REBILD
– Družstvá na štvrtom mieste odohrajú baráž z víťazmi REBILD (platí len pre rok 2018!)

REBILD – Regionálna biliardová liga družstiev (nahrádza plne 2.ligu)

Nakoľko prebieha reorganizácia prvej ligy, zlúčenie do jednej osemčlennej skupiny (posilnenie kvality pre Extraligu), rozhodli sme sa na základoch druhej ligy zorganizovať úplne novú regionálnu ligu.

S potrebou vytvoriť viac priestoru pre perspektívne kluby z mladými hráčmi a náležite ich motivovať aj na úrovni družstiev. Vypĺňa sa tak priestor potrebný pre ďalší rozvoj nášho športu. V jednotlivcoch už výborne funguje štyri roky Challenge Tour.

Je potrebné si uvedomiť, že dotácie od štátu na základe Zákona o športe, budú vo väčšej miere poskytované výlučne klubom, ktoré budú spĺňať podmienky štátu a jednou takou je aj – čím viac juniorov, mládeže – tým viac peňazí pre Váš klub.

Končí viac ako dvadsať rokov direktívne obdobie v oblasti dotácii a preto si treba uvedomiť, že Vaša snaha vo Vašich kluboch Vám v konečnom dôsledku prinesie viac peňazí na rozvoj.

Aj preto vzniká Regionálna liga družstiev, z možnosťou skúšať, testovať alebo rovno rozvíjať mladé talenty.

Za hráčov do 18 rokov (vrátane) neplatíte žiadne poplatky, majú šancu štartovať na všetkých mládežníckych podujatiach zadarmo a to samozrejme aj na medzinárodnej úrovni. Veľakrát SBiZ poskytol preplatenie cesty či ubytovania. V budúcnosti majú šancu reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy.

Regionálna biliardová liga družstiev má skĺbiť hráčov, ktorých biliard baví srdcom a radi sa porovnávajú z družstvami na regionálnej úrovni a zväčša tak trávia voľný čas z priateľmi, a začínajúcimi hráčmi potrebujúcich podporu a rady skúsených hráčov.

Propozície:
– Minimálne štvorčlenné družstvo (výnimku na 3-členné družstvo môže Vv povoliť ak družstvo odohráva zápasy na čas, dodržuje aj odkladné termíny – z roku 2017)
– Poplatky za licenciu družstva a hráčov sa nemenia oproti roku 2017 – platné pre 2.ligu
– Družstvá budú rozdelené do regiónov tak, aby sa vzdialenosti príliš nezväčšovali alebo naopak minimalizovali
– Po skončení základnej dvojkolovej časti (doma – vonku) sa začne PLAY OFF . Družstvo ktoré vyhrá získa titul „Regionálny víťaz biliardovej ligy družstiev“ a spolu z porazeným postúpia do celoslovenskej prvej ligy.
– V roku 2018 víťazné družstvá odohrajú baráž z družstvami na štvrtej pozícii (víťaz play-off hrá proti 1.liga „A“, druhý postupujúci proti 1.liga „B“)– od roku 2019 postupujú priamo

Za výkonný výbor vypracoval podpredseda pre riadenie súťaží Martin Tomša

V Trenčíne dňa 3.12.2017

About Author