SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MUŽOV – HRA Č.10 (SOBOTA), HRA Č.9 (NEDEĽA) – 22. – 23.01 – GALAXIA BRATISLAVA

1 min read

Všetci vieme v akej situácii sa nachádzame a tak nás čaká zopár vecí, ktoré musíme splniť, či sa nám to páči alebo nie.

Aktuálne opatrenia: OP max. 100 hráčov a :

  • respirátor PPF2 interiér
  • používať dezinfekciu
  • OČKOVANÝ – PREKONALI COVID – JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ PRÍSLUŠNÉ POTVRDENIA

Je povinný dress code „B“ , v prípade že nebude dodržaný, organizátor má právo hráča nezaradiť do turnaja! Organizátorom turnaja je poverený člen Vv SBiZ alebo v zastúpení a organizácia podlieha všetkým ustanoveniam a predpisom schválených pre rok 2021.

Herňa: GALAXIA Bratislava

Dátum: 22.01. – hra č.10, 23.01. hra č.9 Prezentácia: 9,30-9,55 Začiatok: 10,00 Štartovné: 20€

Systém: hra č.10 – do 8, hra č.9 – do 9

Odmeny: poháre 1- 4, pomerne vybraté štartovné Hra: č.10 a hra č.9 Systém: 2KO skrátené od 8 (pavúk 16/8) striedavý rozstrel Nasadenie: podľa aktuálneho rebríčka 2021 – 8 hráčov, hráči na miestach 9 – 16 sa losujú, po každom turnaji sa aktualizuje nasadenie Organizácia: Samuel Guliš, podľa pravidiel VV SBiZ pre rok 2021

Zoznam:

Majstrovstvá Slovenska Hra č.10 – GALAXIA BRATISLAVA

Majstrovstvá Slovenska Hra č.9 – GALAXIA BRATISLAVA

About Author