24. mája 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Konferencia SBiZ – 11.7.2020 – uznesenie

2 min read

Konferencia SBIZ – 11.7.2020, POINT Trenčín

Uznesenie konferencie:
1.Konferencia berie na vedomie

1. Program:
2. Správa o hospodárení za rok 2019 a prvý polrok 2020
3. Správa športovej činnosti za rok 2019
4. Správa kontrolóra za predchádzajúce obdobie

2.Konferencia schvaľuje:
1. Výsledok volieb do Výkonného výboru SBIZ
Výkonný výbor bude pracovať v zložení:
Samuel Koniar – predseda SBIZ
Martin Tomša – podpredseda pre riadenie súťaží
Peter Mikuška – podpredseda pre metodiku, mládež a šport
Adrián Oriňák – člen – zástupce pre snooker
Jaroslav Polách – člen – zástupca pre pool, karambol, pyramídu, reprezentáciu
Ľubomír Kováč – člen – zástupca športovcov

2. Nomináciu reprezentantov na ME mužov 2020
a. ME muži – Jaroslav Polách, Jakub Koniar, Daniel Lang (U23)

3. Zmeny v súťažiach a v kalendári na rok 2020, zapríčinené obmedzeniami v dôsledku pandémie

4. Preplatiť 50% štartovného na domáci turnaj Best of the East 20 naj hráčom aktuálneho rebríčka a všetkým záujemcom z hráčov do 23 rokov

Konferencia poveruje Výkonný výbor riešiť námety z diskusie:

1.vykonať aktualizáciu kontrolu registra športovcov a klubov, kontrolu zaplateného členského príspevku na rok 2020 (Koniar) – zodpovedný kontrolór SBIZ a vedúci klubov
2.pripraviť a vyhodnotiť anketu za/proti návrhu na zmenu systému súťaže 1.ligy (na extraligový formát) – hlasovanie prebehne mailom

Návrh rozpočtu 2020 – čerpanie dotácie odsúhlasené konferenciou SBIZ:
Výdaj „športová reprezentácia“ min 7.649 € – najmenej 25% 13.500,00 €
Výdaj „šport mládeže do 23 rokov“ – pomerne medzi kluby podľa počtu členov do 23 rokov“ min 4.589 € najmenej 15% 5.500,00 €
Výdaj „rozvoj talentovaných športovcov“ min. 6.119 € najmenej 20% 7.594,00 €
Výdaj „na prevádzku a údržbu“ max. 4.589 € maximálne 15% 4.000,00 €
Spolu 30.594,00 €

Zapísal: Samuel Koniar 11.7.2020

About Author