SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Kalendár 2021

Začiatok sezóny sa určí podľa možností, po uvoľnení opatrení k 19.4. – budeme informovať!

KALENDÁR SA BUDE AKTUALIZOVAŤ!!!

Registrácia do novej sezóny do 31.3.2021

Tento rok sa nebude vyberať členské za hráčov a ligové družstvá, len v prípade ak sa nové družstvo prihlási do ligy (cez registračný list nižšie).

Ligové družstvá, ktoré zmenili súpisku sú povinné zaslať opätovne registračný list. Ak sa jedná o hráča, ktorý nemal uhradený členský poplatok za rok 2020 treba ho uhradiť.

Registračný list 2021

Súťažný poriadok 2021

Ligové rozlosovanie sa spraví nanovo.