24. mája 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

INFORMÁCIE PRE KLUBY O DOTÁCII

3 min read

Vážení členovia, vedúci klubov, hráči,…

Tu je niekoľko dôležitých informácií a požiadaviek súvisiacich s povinnosťami SBIZ-u ako národného športového zväzu. Rád by som požiadal vedúcich klubov:

1.skontrolovať členov podľa priloženej tabuľky, aby boli hráči/členovia správne zaradený do príslušného klubu – tabuľku dostanete emailom

2.aktualizovať údaje o členoch, ak prišlo ku zmene – zmeny farebne vyznačte!

A dôležitá informácia:

Podľa platných stanov a zákona a športe, register MŠVVŠSR uznáva ako platného člena-športovca, iba toho, ktorý je aktívny v oficiálnych súťažiach, a zároveň, majú platný hlas pri hlasovaní na konferencii len tie kluby, ktoré majú aktívnych členov, pričom aktívny člen je ten, ktorý odohral za posledný súťažný rok aspoň 3 oficiálne turnaje, ktoré organizuje národný zväz (Slovenský pohár, Majstrovstvá Slovenska, Senior-Junior Cup, turnaje žien, RH memoriál, pričom sa nezapočítavajú medzinárodné, regionálne a klubové turnaje).

Za každých 3 (troch) takýchto  členov má klub 1 právoplatný hlas, tak prebiehalo aj minuloročné hlasovanie a tak sme viazaní mať evidenciu aj podľa zákona, pokiaľ čerpáme peniaze v verejných financií.

Tu je zoznam klubov, ktoré majú IČO a sú v registri ministerstva športu, spolu s členmi biliardového zväzu.

ZOZNAM KLUBOV SBIZ 2023
NázovMeno vedúceho klubuemail kontaktIČOSídlo – Mesto
Biliardový klub K-TOM Bardejov  42381428Kurima
Biliardový klub Kanianka  36122173Kanianka
Biliardový klub Horses Prešov  42233526Prešov
Biliardový klub KEIGHT Trenčín  44970528Trenčín
Biliardový klub Ružomberok  42218306Ružomberok
Športový biliardový klub Komárno  42338089Komárno
ŠK ELITE JUNIOR  42365589Bratislava
Športový biliardový klub LAVOS  42177928Bratislava – mestská časť Rača
SNOOKER CLUB Tvrdošín  48413411Tvrdošín
Športový klub – spolok športového biliardu  50695312Trenčianske Teplice
SNOOKER CLUB Košice  42327202Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce
ELITE CLUB  51273642Bratislava
Snooker klub Rožňava  51140900Rožňava
Občianske združenie – Biliardový klub Galanta  52102840Galanta
Biliarodý klub Žiar nad Hronom  50636537Žiar nad Hronom
Špotový klub – Oko Senica  53209915Senica
Biliardový klub Trnava (BK Trnava)  42401852Trnava
Biliardový klub Alpia Martin  52994481Martin
Biliardový Club LAVOS 2020  52967484Bratislava
Biliardový klub MANILA Topoľčany  53506421Topoľčany
POINT CLUB  44970528Trenčín

Termín na spracovanie a doručenie je do 31.12.2023. Každý klub označí farebne údaje svojich členov, resp. doplní nových členov ak takí pribudli počas roka.

V novom súťažnom ročníku budú podľa platnej legislatívy môcť čerpať dotáciu len tie kluby resp. členovia klubov, ktorí budú správne zaregistrovaní a budú sa zúčastňovať na súťažiach SBIZ.

Ku dotácii za rok 2023 – po navýšení dotácie na 35.444€ v poslednom štvrťroku 2023, bude zvyšná časť dotácie prerozdelená podľa prílohy ku zmluve o poskytnutí príspevku.

Doterajšie čerpanie a použitie prostriedkov je zverejnené na webstránke v pravidelných bankových výpisoch.

V tejto súvislosti žiadam vedúcich klubov, prípadne hráčov, ktorí sa dostali medzi 8 najlepších a splnili kritériá na zaradenie do širšieho výberu reprezentácie na rok 2024, aby v termíne do 31.12.2023 spracovali čo najpodrobnejší rozpočet (predpokladané výdavky na účasť na turnajoch hráčov v roku 2024) rozdelené po turnajoch a predpokladanej-plánovanej účasti členov.

Zároveň prosím doplňte aj požiadavku na dotáciu na plátna resp. gule, tieto požiadavky zosumarizujeme a pokúsime sa uspokojiť čo najväčší počet záujemcov.

Keďže nám priklepli navýšenie dotácie, budem rád, ak spoločne pripravíme spravodlivé prerozdelenie a podporíme hlavne mladých hráčov do 23 rokov, ich trénerov a kluby, ktoré sú aktívne vo zväze.

Vzorová tabuľka na vyplnenie je v prílohe.

REGISTER – KOMPLET 2023

About Author