SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Formát 1. a 2.ligy 2017 – 2019

2 min read

Na základe hlasovania vedúcich družstiev bude 1.liga pokračovať v začatom procese skrátenia na jednu osem člennú skupinu a to v súlade schváleného súťažného poriadku pre rok 2017, a nasledovne v týchto krokoch:

2017 :

  • Z každej skupiny postupujú dve (1. a 2.) družstvá do PLAY – OFF (formát ako v roku 2016)
    – Skupina „A“ – vypadávajú družstvá na 5. a 6. mieste
    – Skupina „B“ – vypadávajú družstvá na 5.,6. a 7. mieste (vyrovnanie počtu družstiev kvôli odhlásenému družstvu na začiatku sezóny)

2018:

Dve skupiny:
– po 5 družstiev systém: dvojkolovo – 1.miesto: priamy postup do Extraligy
– priamo vypadáva družstvo na 5. mieste
– družstvo na 4.mieste odohrá baráž z víťazom 2.ligy „A“ resp. „B“ na 2 víťazné zápasy (2:0,2:1)
Z druhej ligy postupujú víťazné družstvá do baráže.

2019:

1.liga – 8 družstiev systémom ako Extraliga – dvaja priamo postupujúci do Extraligy (1. a 2. miesto),
družstvá na 7. a 8. mieste zostupujú do RLD.
2.liga – sa premenuje na: „Regionálna liga družstiev“ v skratke – „RLD“ , bude rozdelená do regiónov – Bratislava, západ, stred a východ, hrať sa bude dvojkolovo, víťazi postúpia do semifinále PLAY OFF.
Víťaz finále PLAY OFF získava titul: „Víťaz regionálnej ligy družstiev“
Obidvaja finalisti automaticky postupujú do 1.ligy.

Zdôvodnenie:
1.liga – skrátenie bolo potrebné z dôvodu zvýšenia kvality družstiev bojujúcich o Extraligu, zároveň ju nastaviť rovnako ako najvyššiu súťaž a samozrejme zvýšiť konkurencie schopnosť medzi družstvami.
Túto zmenu netreba brať nijak dramaticky. Pre zatiaľ slabšie družstvá vzniká od roku 2019 nová Regionálna liga družstiev, ktorá sa bude hrať dvojkolovo doma-vonku, s postupom do PLAY – OFF a ten kto ju vyhrá po novom získa titul a samozrejme postup do 1.ligy.
Za porozumenie a pochopenie vopred ďakujeme.

 

About Author