SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

AKTUALIZÁCIA REGISTRA ČLENOV SBIZ

3 min read
aktualizácia-registra

Priatelia biliardisti, snookristi,…karambolisti…členovia SBIZ
Prihováram sa Vám na začiatku školského roka, aby som Vás informoval o niektorých dôležitých
skutočnostiach a nových informáciách z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako aj
z medzinárodneho života EPBF a East European Biliard Council.


Aj tento rok je september dôležitý, pretože do 30teho musím odovzdať žiadosť o dotáciu na budúci rok,
pričom tentokrát sa bude výpočet robiť celý nanovo, podľa nového vzorca, s novými vstupmi – výsledky
ankiet, dosiahnuté úspechy, členská základňa a iné parametre…


Samozrejme, že s tým súvisí kopec roboty, preto Vás prosím o spoluprácu a dodanie nasledovných údajov
o kluboch a hráčoch – samostatne pre pool a snooker, prípadne karambol:


1.skontrolovať, doplniť aktuálny stav členov klubov, v prílohe nájdete tabuľku poslednej evidencie, tu
potrebujem doplniť nových členov, hlavne hráčov do 23 rokov
(keďže sa tabuľka zmenila, budú postačovať údaje v rozsahu novej tabuľky označenej 2022)


2.za člena považujeme hráča – športovca, ktorý ma na rok 2022 uhradený poplatok jednotlivca – licenciu
hráča, a podľa zákona o športe a našich platných stanov štartoval aspoň na 3 turnajoch resp. nastúpil aspoň v troch ligových zápasoch


3.pri vyplňaní je potrebné dať pozor, aby neboli chyby, preklepy, inak údaj do registra neuznajú


Je veľmi dôležité, aby sme nazbierali čo najviac členov, hlavne vo veku do 23 rokov. Čo sa týka údajov
o klube, ak došlo ku zmene stanov alebo čísla účtu, prosím pošlite sken stanov a dokladu o zriadení účtu
v banke s číslom účtu v tvare IBAN.


Údaje musím mať zozbierané najneskôr do 23.9.2022


Taktiež je potrebné poslať informáciu a kontakty na štatutárov, predsedu, tajomníka a pod….v prípade že
došlo ku zmene aj novú adresu sídla klubu.


Tu je zoznam klubov, ku ktorým máme známe údaje v registri SBIZ resp. MŠVVŠ SR:


Názov klubu podľa stanov – IČO
Biliardový klub K-TOM Bardejov – 42381428
Biliardový klub Kanianka – 36122173
Biliardový klub Horses Prešov – 42233526
Biliardový klub KEIGHT Trenčín – 44970528

Biliardový klub POINT Trenčín – 44970528
Biliardový klub Ružomberok – 42218306
Športový biliardový klub Komárno – 42338089
ŠK ELITE JUNIOR – 42365589
Športový biliardový klub LAVOS – 42177928
SNOOKER CLUB Tvrdošín – 48413411
Športový klub – spolok športového biliardu – 50695312
SNOOKER CLUB Košice – 42327202

ELITE CLUB – 51273642
Snooker klub Rožňava – 51140900
BK Žiar nad Hronom – 50636537
Športový klub – Oko Senica – 53209315
Občianske združenie – Biliardový klub Galanta – 52102840

Dôležité na záver – financie z dotácie budú na budúci rok poberať len tie kluby resp. členovia SBIZ
a klubov, ktorí budú nahratí do systému so správnymi údajmi, taktiež aj pomerne medzi kluby sa bude
časť dotácie rozpočítavať podľa počtu hráčov do 23 atď…


Tabuľku – register členov/hráčov – dostanú vedúci klubov mailom, po vyplnení pošlú naspäť mailom.
Samuel Koniar
Predseda o.z.

About Author