Loading…

Dôležité: Súťažná sezóna 2021 (ligy, turnaje, poplatky a pod.)

Venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám tak, aby sme čo najskôr nachystali novú sezónu. Dúfajme, že aj v oklieštenej podobe bude lepšia ako tá v roku 2020. Výkonný výbor si uvedomuje, že daná situácia a naše rozhodnutia môžu byť v tejto ťažkej dobe vnímane rôznymi pohľadmi. Každý ľudský príbeh je iný, niekedy úspešnejší a niekedy (čo […]

Novoročný príhovor predsedu.

Priatelia, je veľmi ťažké zhodnotiť minulý rok, osobne to cítim tak, ako keby práve ukončený rok ani nebol, akurát som o rok starší, v každom prípade je asi vhodné, aby sme sa spoločne tešili, že sme ako tak zvládli takúto mimoriadnu situáciu. A s očakávaním, že budúci rok sa všetko postupne vráti do „starých koľají“. […]