22. mája 2024

SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

Zápisnica z Vv SBiZ konaného 21.10. v Trenčíne

4 min read

Prítomní:
Samuel Koniar, Jaroslav Polách, Vojtech Štofko, Martin Tomša,
Ospravedlnení : Adam Horáček, kontrolór Ján Kundrák
Začiatok o 10,30h, KEIGHT klub Trenčín

Program – zápisnica zo zasadnutia podľa bodov programu:

1. Informácia a rozhodnutie a dočerpaní dotácie, rozdelenie dotácie pre mládež a kluby v roku 2017 podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie
a. Výkonný výbor prerokoval prehľad doteraz vyčerpaných financií z dotácie na rok 2017, zároveň predseda Samuel Koniar predniesol návrh na dočerpanie dotácie. Dokument je v prílohe k zápisnici.

2. Určenie hl. zásad a počtu turnajov ku návrhu kalendára na I.polrok 2018, návrhy na úpravy systému súťaží, návrh hlavných termínov do kalendára 2018 EEBC, EPBF, SNOOKER – Výkonný výbor poveril Martina Tomšu, aby v spolupráci s Adamom Horáčkom a Jakubom Koniarom pripravili návrh športového kalendára na 1.polrok 2018, je potrebné zohľadniť medzinárodné turnaje a zaradiť termín pre FEDERAL CUP, ktorý bude v roku 2018 na Slovensku.

3. Riešenie podnetov ku neodohratým ligovým zápasom a príprava záverečných turnajov, príprava MSR
a. Dohrávka zápasu medzi ALPIA Ružomberok – BK 14 LUCASI ART Bardejov : 28.10.2017
b. Návrh kontumácie medzi BK HAWAII PUB Banská Bystrica – HORSES Prešov. Obe družstvá boli vyzvané mailom na zmier a dohratie predmetného zápasu, nakoľko nie je možné jednoznačne rozhodnúť v prospech jedného alebo druhého družstva.
c. Organizáciu MSR, propozície, spoluprácu herne KEIGHT, livestream zabezpečí Martin Tomša

 

4. Rozdelenie dotácie pre kluby – plátna, žiadosti a možnosti
Na základe viacerých žiadostí klubov o pomoc zo strany zväzu pri financovaní nových plátien na biliardové stoly výkonný výbor odsúhlasil pre rok 2017:
2 ks plátna pre LAVOS Bratislava – plátna SIMONIS 860
2 ks plátna pre KEIGHT Trenčín – plátna SIMONIS 920
4 ks plátna pre ARENA RUŽOMBEROK – plátna SIMONIS 920
1 ks plátno pre BK Banská Bystrica – plátno dodá DARTEX
2 ks plátno pre BK PKO Prešov – 860 SIMONIS

5. Príprava turnaja SLOVAK MASTERS CUP 2016
a. Výkonný výbor odsúhlasil zmeny pre tohtoročný turnaj MASTERS:
i. Miesto – KEIGHT Trenčín
ii. Termín 16.december – sobota – 1 deň
iii. Pozvánku dostane prvých 8 hráčov celkového rebríčka po odohratí MSR
iv. Propozície VV zverejni do 12.11.2017
6. Informácia o počte registrovaných členov, zozbieraných údajoch o hráčoch a kluboch
a. Predseda Samuel Koniar informoval, že v registri zväzu je ku dňu 20.10.2017 vedených 63 hráčov do 23 rokov, ale len 43 dodalo úplné údaje, len 31 z nich sú členmi klubov, ktoré majú zákonný nárok na prijímanie dotácie !!!
b. V registri hráčov je 371 aktívnych hráčov, a 11 klubov, ktoré splňajú podmienky podľa nového zákona o športe (majú stanovy o.z. a IČO)

Biliardový klub K-TOM Bardejov (8 hráči do 23 rokov)
Biliardový klub Kanianka (2 hráči do 23 rokov)
Biliardový klub Horses Prešov (6 hráči do 23 rokov)
Biliardový klub KEIGHT Trenčín ( 4 hráči do 23 rokov)
1.BK Spišská Nová Ves
Biliardový klub Ružomberok
Športový Biliardový Klub Komárno
ŠK ELITE JUNIOR – Bratislava (1 hráči do 23 rokov)
Športový biliardový klub LAVOS – Bratislava (6 hráči do 23 rokov)
SNOOKER CLUB Tvrdošín (4 hráči do 23 rokov)
Športový klub – Spolok športového biliardu – Trenčín

7. Odsúhlasenie zakúpenia hardwaru a internetu pre prenos zápasov z turnajov
a. Výkonný výbor poďakoval p.Ľudovítovi GUBIŠOVI za získanie sponzora pre zakúpenie zariadení pre zapisovanie online zápasov a prenosov zápasov cez stream v spolupráci z Martinom Tomšom.
b. Výkonný výbor odsúhlasil dokúpenie mobilného internetu pre potreby priamych prenosov.

 

8. Príprava účasti na ŠPORTFESTIVAL Trenčín – 18.11.2017 – účasť a výpomoc hráčov z Trenčína zabezpečí Martin Tomša, predseda Samuel Koniar osloví firmu KUTAJ & MARKECH s prosbou o inštaláciu stola.

 

9. Rôzne
Odsúhlasené doplatky z dotácie:
1. KEIGHT Trenčín na plátna 220€
2. BK PKO Prešov plátna 220€
3. F. MALANIK – účasť Pardubice OPEN 132,60€
4. M.IGAZ – účasť Pardubice OPEN 80 – 100€
5. Banner BEST OF EAST 140€
6. ARENA RUŽOMBEROK 4 ks plátna 421€
7. Kutaj & Markech 200€ – výpomoc na šport festivale
8. P.Mikuška, R. Husák – 200€ – účasť na šport festivale (dopl.2016 + 2017)
9. EEBC Pardubice – preplatenie nákladov hráčov – 28-29/10/2017
10. E.Tenk, J.Koniar cestovne 140€ – Best of East
11. Cestovné náhrady Best of East Kielce 80€ – J.Koniar, V.Štofko, Z.Lisík
12. Vozíčkari 240€ – poháre, odmeny pre turnaj L. Šrámek Memorial 2017
13. Poháre pre celkové umiestnenia za rok 2017
14. V. Antoška 450€ – vedenie účtovníctva 2017
15. Úhrada 266€ členské KŠZ na rok 2017
16. Cestovné náhrady D. Lang Pardubice OPEN 80€
17. M.Tomša 240€ členské v klube KEIGHT na 4 mesiace

About Author