Loading…

Konferencia SBiZ – 13.3.2020 o 18,00 (piatok) – ARENA Ružomberok

Dňa 13.3.2020 o 18,00 v piatok sa bude konať Konferencia Slovenského biliardového zväzu:

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa predsedu
 3. Správa podpredsedu pre riadenie súťaží
 4. Správa predsedu kontrolnej komisie
 5. Voľba mandátnej komisie
 6. Voľba predsedu mandátnej komisie
 7. Voľba predsedu
 8. Voľba podpredsedu pre riadenie súťaží
 9. Voľba členov Výkonného výboru
 10. Voľba členov kontrolnej komisie
 11. Voľba predsedu kontrolnej komisie
 12. Správa predsedu mandátnej komisie o priebehu voľby
 13.  Schválenie rozpočtu na rok 2020
 14.  Diskusia – v rámci diskusie môžete predkladať návrhy do uznesenia o ktorých sa bude následne hlasovať
 15.  Uznesenie konferencie SBiZ – schválenie uznesenia

Konferencia bude priamo v priestoroch ARENA Ružomberok