Loading…

Kalendár 2021

Tento rok sa nebude vyberať členské za hráčov a ligové družstvá, len v prípade ak sa nové družstvo prihlási do ligy (cez registračný list nižšie).

Ligové družstvá, ktoré zmenili súpisku sú povinné zaslať opätovne registračný list. Ak sa jedná o hráča, ktorý nemal uhradený členský poplatok za rok 2020 treba ho uhradiť.

Registračný list 2021

Súťažný poriadok 2021

Ligové rozlosovanie sa spraví nanovo.

Počas vybraných mesiacov bude prebiehať aj nová súťaž „Simply 9ball“

Zmena programu vyhradená!

Február

6. – 7. – FEDERAL CUP – Praha

Marec

6. – Senior cup 1.kolo hra č.9 – POINT Trenčín

13. – Slovenský pohár 1.kolo hra č.9 – LAVOS Bratislava

20. – Slovenský pohár ženy – 1.kolo hra č.9 – POINT Trenčín

27. – LIGA : EXTRALIGA 1. a 2.kolo sobota ARENA Ružomberok, 1.liga – 1.kolo ,REBILD – 1.kolo

Apríl

3. – Challenge Tour 07 – 1.kolo hra č.9 – POINT Trenčín

10. – DYNAMIC BEST OF THE EAST – GALAXIA Bratislava

16. – 24. – Majstrovstvá Európy mužov

17. – Junior cup 1 .kolo hra č.9 – POINT Trenčín

24. – LIGA: 1.liga, REBILD – 2.kolo

29. – 1.5 – Eurotour – Antalaya

Máj

1.-2. –  XIII. ROMAN HAVIER OPEN – POINT Trenčín (seniori)

8. – Slovenský pohár  2.kolo hra č.9 – ARENA Ružomberok

15. – LIGA: 1.liga – 3.kolo, REBILD – 3.kolo

15. – DYNAMIC BEST OF THE EAST – PETRICH. Bulharsko

22. – Slovenský pohár ženy 2.kolo – hra č.9  POINT Trenčín
22. – 23. Junior cup 2. a 3.kolo hra č.8 a 10 – POINT Trenčín


29. – LIGA: EXTRALIGA 3. a 4.kolo sobota, začiatok 9,00 – GALAXIA Bratislava

29. – LIGA: 1.liga- 4.kolo, REBILD – 4.kolo

Jún

5. – EEBC MEN CHAMPIONSHIP 9-BALL

5. – Senior cup 2.kolo hra č.10 – LAVOS Bratislava

12. – Slovenský pohár 3.kolo hra č.10 – POINT Trenčín

19. – Challenge Tour 2.kolo hra č.9 – POINT  Trenčín

24.-26. – EUROTOUR – St. Johann in Pongau

26. – LIGA: 1.liga- 4.kolo, REBILD – 5.kolo