Posledné podujatie začalo dnes v Talianskom Trevise aj za účasti Jakuba Koniara, budeme mu opäť držať palce a veríme v dobrý výsledok.

Eurotour final – Treviso