Loading…

Bratislavu ovládol Mariusz Skoneczny

Víťazom biliardového turnaja Best of the East sa stal v Bratislave poľský

reprezentant Mariusz  Skoneczny, ktorý vo finále porazil juniorského


reprezentanta Poľska Daniela Macioła celkovým skóre 7 : 3. Na treťom


mieste skončili spoločne maďarský hráč Oliver Szolnoki a Rumun Ioan


Ladanyi. Z hráčov Slovenska sa najlepšie umietnilli na 5. – 9. mieste


Balázs Köles z Komárna a Zdenko Lisík z Martina. V turnaji, v ktorom sa


hrala hra č.9  štartovalo 60 hráčov z Poľska, Česka, Maďarska, Rumunska,


Chorvátska, Bulharska, Slovenska.


Slovenský biliardový zväz zároveň ocenil spriatelené športové zväzy a


poďakoval zástupcom z  Česka, Poľska, Rumunska, Bulharska, Ruska a


Ukrajiny, s ktorými úzko spolupracuje od svojho vzniku pred 25 rokmi.


Na treťom

mieste skončili spoločne maďarský hráč Oliver Szolnoki a Rumun Ioan


Ladanyi. Z hráčov Slovenska sa najlepšie umietnilli na 5. – 9. mieste


Balázs Köles z Komárna a Zdenko Lisík z Martina. V turnaji, v ktorom sa


hrala hra č.9  štartovalo 60 hráčov z Poľska, Česka, Maďarska, Rumunska,


Chorvátska, Bulharska, Slovenska.


Slovenský biliardový zväz zároveň ocenil spriatelené športové zväzy a


poďakoval zástupcom z  Česka, Poľska, Rumunska, Bulharska, Ruska a


Ukrajiny, s ktorými úzko spolupracuje od svojho vzniku pred 25 rokmi.